Wat is life coaching?

Bij life coaching richten we ons op zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Als life coach ondersteun ik jou in het vergroten van je talenten, het versterken van je zelfvertrouwen en in het vlotter bereiken van je doelen.  Zo leer je in je sterke zelf staan bij het maken van keuzes op jouw levenspad, het anticiperen op en aanpakken van problemen en jezelf in verbinding brengen en houden tot jouw relaties. Het is jouw levensweg, op jouw tempo en in de richting die jij wil uitgaan. Ik bied je graag de nodige ondersteuning om jouw verhaal zo mooi en krachtig mogelijk te beleven.