Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die zowel kwaliteiten als uitdagingen met zich meebrengt.

Bij het leren omgaan met dagdagelijkse moeilijkheden vertrekken we steeds vanuit jouw sterktes. Samen bekijken we wat werkt voor jou. Herken je jezelf in onderstaande vragen? Geen nood, vanuit mijn ruime werkervaring en opleidingen kan ik jullie op een professionele, didactische en pedagogische manier begeleiden en coachen. Aan elke betrokkene in dit verhaal bied ik begeleiding op maat. 


Als jongere

- Heb je moeite met plannen en organiseren?

- Heb je nood aan studiecoaching/leren leren? 

- Vind je het moeilijk om om te gaan met sociale relaties?

- Wil je leren praten over jouw gevoelens en wat je bezighoudt?

- Zit je in het gewoon onderwijs en gaat het moeilijk?

- Is de stap van het lager naar het middelbaar onderwijs moeilijk? 

- Gaat het moeilijk in het middelbaar onderwijs?

- Wil je uitleg rond autisme en wat dat voor jou betekent? 

- Heb je nood aan het aanleren van specifieke vaardigheden?

- Wil je praktische tips om dagdagelijkse zaken vlotter te laten verlopen?

- Heb je moeite met je diagnose?

- Heb je afscheid moeten nemen van iemand/iets en weet je niet hoe je dat moet plaatsen?

- Is het moeiijk om bepaalde gebeurtenissen los te laten?

- Een andere frustratie/angst/twijfel?

- Een ander probleem?


Ik geef nog steeds les aan jongeren met autisme, op deze manier blijf ik voeling houden met wat er nodig is om jou te laten groeien en weerbaarder te maken in deze wereld. Praten is niet altijd gemakkelijk, daarom gebruik ik ook visuele technieken en verschillende coaching tools om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. 


Als volwassene

- Heb je de diagnose of is er een vermoeden van autisme?

- Heb je moeite met je diagnose? 

- Wil je uitleg rond autisme?

- Heb je moeite met plannen en organiseren?

- Wil je leren hoe je moet omgaan met sociale interacties?

- Is het soms te druk in je hoofd?

- Wil je zelfredzamer worden?

- Wil je conflicten beter (leren) begrijpen?

- Wil je (leren) praten over jouw gevoelens en wat je bezighoudt?

- Loop je soms vast op de werkvloer en weet je niet hoe je dit moet aanpakken?

- Wil je vaardigheden aanleren om dagdagelijkse zaken vlotter te laten lopen?

- Nood aan praktische tips om jouw dag vlotter te laten lopen?

- Nood aan meer organisatie in jouw gezins- en/of thuissituatie?

- Is het moeiijk om bepaalde gebeutenissen los te laten?

- Een andere frustratie/angst/twijfel?

- Een ander probleem?


Omgaan met iemand met autisme

- Heeft jouw partner autisme of zijn er vermoedens?

- Heeft jouw kind autisme en kan je hier moeilijk mee om?

- Nood aan didactische en pedagogische tips?

- Heeft jouw vriend/vriendin autisme en wil je hem/haar (beter) leren begrijpen?

- Nood aan concrete handvaten om de thuissituatie beter te kunnen plannen en organiseren?

- Wil je autisme leren begrijpen om zo jouw geliefde(n) beter te begrijpen en te helpen?

- Heb je moeite om om te gaan met deze diagnose?

- Zoek je naar tips & tricks om het in je gezin vlotter en fijner te laten verlopen? 

- Is er nood aan 'herstel' en/of verbinding binnen jouw relatie/gezin?

- Een andere frustratie/angst/twijfel?

- Een ander probleem?


Omgaan met iemand die autisme heeft kan soms uitdagend zijn. We willen echter zo goed mogelijk voor onze vrienden en geliefden kunnen zorgen en hen begrijpen. We gaan in de eerste plaats in gesprek over je beleving. Wat loopt goed, wat loopt minder goed, wat kunnen we bijsturen, zodat de sociale interactie vlotter verloopt. Vanuit mijn ervaring met deze doelgroep en mijn opleiding 'herstelgericht' en 'pro-actief' werken kan ik je in verbinding brengen.